Podsumowując wydarzenia w 2017 roku, wspominamy niektóre z ważniejszych spotkań ;

Lublin, 25 kwietnia 2017 r., Konferencja naukowa: „Ochrona prawna zasobów naturalnych”

Goniądz, 01-03 czerwca 2017 – Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Rolnego, Konferencja: „Specyfika rozwiązań prawnorolnych”

Gułtowy k. Poznania, 21-23 czerwca 2017 r. , konferencja międzynarodowa II Seminario Polaco-Español: „Derecho agrario entre el globalismo y lo local”

Francja, Lille 20-23 września 2017 r.  – konferencja międzynarodowa: XXIX European Congress of Agricultural Law – «AGRICULTURE AND COMPETITION»

Warszawa, 30.11.2017r.-1.12.2017r. – międzynarodowa konferencja: „Integracja Europejska jako determinanta polityki wiejskiej”

Ogólnokrajowa konferencja  „Wykładnia prawa ochrony środowiska”, Lublin 12-13 października 2017 r.

Podsumowując wydarzenia 2016 roku, związane z problematyką prawa rolnego, ochrony środowiska i żywnościowego, można uznać, iż rok ten obfitował w ważne spotkania tematyczne. Warto wskazać kilka z nich:

Lublin 28-29.09.2016 – Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej, konferencja krajowa, pt. Prawne instrumenty ochrony środowiska

Gułtowy k. Poznania 9-11.06.2016 – Prawo rolne między historią a przyszłością / Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft II konferencja polsko-niemiecka prawa rolnego zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Lublin 28-29.09.2016 – Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej, konferencja krajowa, pt. Prawne determinanty polityki rolnej. Aspekty europejskie, krajowe i regionalne

Borsuki, 29.09.-01.10.2016, konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa, pt. Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne

Kostaryka – międzynarodowy kongres prawa rolnego

Ustroń 20-22.10.2016 – konferencja krajowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pt. Planowanie przestrzenne a rozwój obszarów wiejskich

Warszawa 18.11.2016. – II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rolnego i Żywnościowego: „Reforma urzędowej kontroli żywności”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymienione konferencje z pewnością nie wyczerpują z reguły długiej listy spotkań.