Szanowni Państwo,

Treści zamieszczane na niniejszej stronie kierujemy do osób zainteresowanych z różnych względów problematyką prawa rolnego, ochrony środowiska i żywnościowego – tak praktykom, jak i osobom zajmującym się naukowo wskazanymi dziedzinami. Naszą intencją jest to, by prezentowane informacje i opracowania służyły zarówno celom praktycznym, naukowym jak i dydaktycznym, by z jednej strony przyczyniały się do popularyzacji nauki, a z drugiej mogły być wykorzystane w praktyce stosowania przepisów prawa przez wszystkich uczestników tego procesu – nie tylko przez prawników.

Zapraszamy do lektury!

dr Katarzyna Leśkiewicz i dr Justyna Goździewicz – Biechońska