Gdzie szukać źródeł publikacji zajmujących się prawem ochrony środowiska, rolnym i żywnościowym, w tym naszych? Żartobliwie odpowiemy, że tutaj i nie będzie to przesadą.

W Polsce wydawanych jest kilka prawniczych czasopism dotyczących tej tematyki, ujętych na listach punktowanych czasopism naukowych oraz znaczących dla praktyków. W szczególności, na pierwszym miejscu chciałybyśmy wskazać nasze wydziałowe czasopismo pt. PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwa razy do roku od 2007 roku (www.ppr.amu.edu.pl). Popularnością w naszym środowisku cieszą się także STUDIA IURIDICA AGRARIA wydawane przez Wydział Prawa  Uniwersytetu w Białystoku. Jak czytamy na stronie periodyku jest on rocznikiem, ukazującym się od 2000 r., jak też czasopismem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=56).

Każdego roku wydawane są także prace zbiorowe stanowiące rezultat poszczególnych konferencji, spotkań, wydarzeń albo pamiątkowe, poświęcone ludziom nauki. Czytaj więcej w kategorii Publikacje.