Rolnośrodowiskowe

Page 2 of 6

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-441/17 rozstrzygający spór dotyczący sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej[1]. Spór ten rozgorzał w związku z decyzją wydaną przez ówczesnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko,… Więcej →

Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska

Ochrona ziemi jako zasobu środowiska. Ziemia jest podstawowym zasobem naturalnym, dostarczającym kluczowych dóbr i usług dla społeczeństw w wielu wymiarach. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji problematyki ziemi w prawie rolnym, które co do genezy było prawem gruntowym.  Współcześnie występuje wiele… Więcej →

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego w Poznaniu 18-22 września 2018 zapowiedź

Na ostatnim Kongresie UMAU w Kostaryce we wrześniu 2016 r. zapadła decyzja, że kolejny – XV Światowy Kongres Prawa Rolnego (UMAU) – odbędzie się w Polsce. Dlatego, od 18 do 22 września 2018 r. Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji… Więcej →

Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Powietrze stanowi niezbędny do życia komponent środowiska, którego charakter determinuje priorytetowość ochrony, a zanieczyszczenia powietrza stanowią najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem jest więc ważnym współczesnym wyznaniem nie tylko w Polsce. Powstaje pytanie… Więcej →

Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich – instrument polityki ochrony środowiska UE

Odniesienie koncepcji zielonej infrastruktury do obszarów wiejskich jest ujęciem nowym, choć zieloną infrastrukturę wskazuje się  współcześnie jako jedno z kluczowych narzędzi włączenia aspektów ochrony bioróżnorodności w wymiarze terytorialnym do funkcjonowania innych sektorów gospodarki.  Zielona infrastruktura to „strategicznie zaplanowaną sieć obszarów… Więcej →

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie lokalizacji infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wymaga koordynacji działań w wielu sferach gospodarki. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem winno opierać się na nowoczesnym systemie planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast gospodarowanie przestrzenią… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑