Gdzie się spotykamy?

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000099305).

Spotykamy się przede wszystkim  na zebraniach Stowarzyszenia, choć nie tylko.  Odbywają się one dwa razy do roku, z reguły w grudniu i czerwcu. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, zachęcamy. Jest to okazja do merytorycznych dyskusji na tematy prezentowane podczas spotkań, a także do omówienia bieżących spraw.

„UMAU” Unione Mondiale degli Agraristi Universitari (Międzynarodowe Stowarzyszenie Agrarystów Uniwersyteckich) z siedzibą we Włoszech, w Pizie

Działające od 1988 roku stowarzyszenie o zasięgu światowym skupia uczonych zajmujących się prawem rolnym. To forum spotkań ludzi z różnych zakątków świata (obecnie ponad 200 członków z 42 krajów).

Więcej: http://www.union-umau.org/

C.E.D.R. Comité Européen de Droit Rural (Europejska Rada Prawa Rolnego) z siedzibą we Francji, w Paryżu

Założona w 1957 roku ogólnoeuropejskia organizacja zrzesza prawników i specjalistów zainteresowanych szeroko rozumianym prawem rolnym.

Więcej: http://www.cedr.org/

Zinstytucjonalizowanym członkiem CEDR w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów.