Problematyką prawa rolnego, ochrony środowiska i żywnościowego zajmujemy się tak w praktyce, jak i w pracy badawczej. Dzięki temu połączeniu nasze podejście do nauki uwzględnia aspekty praktyczne, a w praktyce – naukowe tło danego problemu.

Pracujemy na uczelni i nie tylko  więcej www.tlhub.pl

Pragniemy przełamać stereotyp pracownika zamkniętego w bibliotece z książkami, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności. Choć nasze metody prowadzenia badań naukowych  różnią się od tych laboratoryjnych, doświadczalnych, typowych dla nauk przyrodniczych, to uważamy, że można z nich zrobić równie ciekawy użytek, w szczególności poprzez ich wykorzystanie przez ludzi, którzy ich potrzebują, zwłaszcza praktykom.

Gdy nikt o naszej pracy i badaniach nie wie, to tak jakby one nie istniały.

Mamy nadzieję, że ta strona przyczyni się do popularyzacji podejmowanej przez nas problematyki . Uważamy, że zarówno badania naukowe, jak i ożywiona dyskusja w tym zakresie są potrzebne.