Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prawo żywnościowe

Żywność

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby. Zrównoważone zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludzkości staje się obecnie jednym z wielkich, światowych wyzwań. Skutkuje to powszechnym, rosnącym zainteresowaniem tym tematem.  Jednocześnie sytuuje problematykę żywnościową i użytkowania zasobów w centrum debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju. W ostatnich… Więcej →

Kilka słów o XV Światowym Kongresie Prawa Rolnego, Poznań 2018

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbył się pn. Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością w Poznaniu w dniach 18-22 września 2018r. Kongres dedykowany był Profesorowi Alfredo Massart, a w trakcie kongresu uhonorowano także dokonania Pana Profesora Aleksandra Lichorowicza…. Więcej →

Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne

Produkcja żywności „Gospodarka o obiegu zamkniętym to strategia rozwoju zakłada wzrost gospodarczy bez zwiększania konsumpcji zasobów, głęboką przemianę łańcuchów produkcji i nawyków konsumpcyjnych oraz przekształcenie systemów przemysłowych na poziomie systemowym. Opiera się ona na innowacyjności technologicznej, społecznej i organizacyjnej”[1]. Przyjęcie… Więcej →

Prawne aspekty pojęcia żywności i metod produkcji

Ustawodawca w prawnym pojęciu żywności nie ogranicza sposobu wytwarzania, czy przetwarzania żywności, co znaczy, że możliwości te pozostają nieograniczone. Rynek żywności i oferta producentów żywności jest zróżnicowana, obejmuje liczne kategorie, rodzaje produktów, np. produkty ekologiczne, produkty genetycznie modyfikowane, nową żywność,… Więcej →

Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

  Ważną pracą zbiorową wydaną w 2016 r. jest anglojęzyczna książka pt. Food Security, Food Safety, Food Quality. Current Development and Challenges i in the European Union Law pod red. I. Härtel oraz R. Budzinowskiego, Wydawnictwo Nomos 2016, zob. więcej… Więcej →

Ile glutenu w żywności bezglutenowej

Niektóre składniki żywności mogą być szkodliwe dla zdrowia dla osób, które z uwagi na choroby, alergie, nietolerancje pokarmowe, nie mogą ich spożywać. Dlatego w obrocie, obok żywności zwykłej, którą spożywać może każdy konsument, wyróżnić można rozmaite kategorie żywności dedykowane szczególnym… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑