Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prawo ochrony środowiska

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby. Zrównoważone zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludzkości staje się obecnie jednym z wielkich, światowych wyzwań. Skutkuje to powszechnym, rosnącym zainteresowaniem tym tematem.  Jednocześnie sytuuje problematykę żywnościową i użytkowania zasobów w centrum debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju. W ostatnich… Więcej →

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest jedną z najważniejszych instytucji prawnych ochrony środowiska o charakterze prewencyjnym. Zasadniczym jej założeniem jest uprzednia ocena możliwych skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia i odpowiednio do jej wyników podjęcie… Więcej →

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-441/17 rozstrzygający spór dotyczący sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej[1]. Spór ten rozgorzał w związku z decyzją wydaną przez ówczesnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko,… Więcej →

Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska

Ochrona ziemi jako zasobu środowiska. Ziemia jest podstawowym zasobem naturalnym, dostarczającym kluczowych dóbr i usług dla społeczeństw w wielu wymiarach. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji problematyki ziemi w prawie rolnym, które co do genezy było prawem gruntowym.  Współcześnie występuje wiele… Więcej →

Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Powietrze stanowi niezbędny do życia komponent środowiska, którego charakter determinuje priorytetowość ochrony, a zanieczyszczenia powietrza stanowią najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem jest więc ważnym współczesnym wyznaniem nie tylko w Polsce. Powstaje pytanie… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑