Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z prawnej problematyki aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków służy doprowadzeniu stanu widniejącego w zbiorach ewidencyjnych do rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego. Polega ona nawprowadzaniu udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub… Więcej →

Prawny charakter wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Wpisy w ewidencji gruntów Budowanie spójnego i jednolitego systemu informacyjnego państwa, służącego z jednej strony realizacji zadań publicznych, a z drugiej – zaspokajaniu potrzeb obywateli, wymaga zwłaszcza zapewnienia prawidłowego świadczenia usług aktualizowania i udostępniania danych[1]zgromadzonych w rejestrach publicznych[2]. By sprostać… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑