Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prace zbiorowe 2017

Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne

W 2017 roku ukazała się publikacja „Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne”, pod red. nauk. P. Litwiniuka. Stanowi ona monografię jubileuszową z okazji 25-lecia działalności Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – fundacji Skarbu Państwa, niezależnej jednostki doradczej… Więcej →

Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne

Produkcja żywności „Gospodarka o obiegu zamkniętym to strategia rozwoju zakłada wzrost gospodarczy bez zwiększania konsumpcji zasobów, głęboką przemianę łańcuchów produkcji i nawyków konsumpcyjnych oraz przekształcenie systemów przemysłowych na poziomie systemowym. Opiera się ona na innowacyjności technologicznej, społecznej i organizacyjnej”[1]. Przyjęcie… Więcej →

Prawnoeuropejskie uwarunkowania gospodarki leśnej

Gospodarka leśna Prowadzenie gospodarki leśnej należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej i podlega regulacjom krajowym. Tym niemniej na kierunki tej gospodarki wpływ ma wiele zróżnicowanych czynników. Jednym z nich jest oddziaływanie prawa i instytucji Unii Europejskiej w granicach posiadanych przez… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑