Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Artykuły

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby. Zrównoważone zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludzkości staje się obecnie jednym z wielkich, światowych wyzwań. Skutkuje to powszechnym, rosnącym zainteresowaniem tym tematem.  Jednocześnie sytuuje problematykę żywnościową i użytkowania zasobów w centrum debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju. W ostatnich… Więcej →

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska

Ochrona ziemi jako zasobu środowiska. Ziemia jest podstawowym zasobem naturalnym, dostarczającym kluczowych dóbr i usług dla społeczeństw w wielu wymiarach. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji problematyki ziemi w prawie rolnym, które co do genezy było prawem gruntowym.  Współcześnie występuje wiele… Więcej →

Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Powietrze stanowi niezbędny do życia komponent środowiska, którego charakter determinuje priorytetowość ochrony, a zanieczyszczenia powietrza stanowią najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem jest więc ważnym współczesnym wyznaniem nie tylko w Polsce. Powstaje pytanie… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑