XV Światowy Kongres Prawa Rolnego

Była to także okazja do nawiązania kontaktów i podtrzymania przyjaznych relacji między wieloma ośrodkami naukowymi i ich przedstawicielami.