Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Wrzesień 2018

Kilka słów o XV Światowym Kongresie Prawa Rolnego, Poznań 2018

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbył się pn. Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością w Poznaniu w dniach 18-22 września 2018r. Kongres dedykowany był Profesorowi Alfredo Massart, a w trakcie kongresu uhonorowano także dokonania Pana Profesora Aleksandra Lichorowicza…. Więcej →

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑