Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Sierpień 2018

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest jedną z najważniejszych instytucji prawnych ochrony środowiska o charakterze prewencyjnym. Zasadniczym jej założeniem jest uprzednia ocena możliwych skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia i odpowiednio do jej wyników podjęcie… Więcej →

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑