Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Czerwiec 2018

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-441/17 rozstrzygający spór dotyczący sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej[1]. Spór ten rozgorzał w związku z decyzją wydaną przez ówczesnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko,… Więcej →

Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska

Ochrona ziemi jako zasobu środowiska. Ziemia jest podstawowym zasobem naturalnym, dostarczającym kluczowych dóbr i usług dla społeczeństw w wielu wymiarach. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji problematyki ziemi w prawie rolnym, które co do genezy było prawem gruntowym.  Współcześnie występuje wiele… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑