Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Kwiecień 2018

Usuwanie drzew i krzewów w związku z działalnością rolniczą

W 2017 roku problematyka usuwania drzew i krzewów stała się przedmiotem wyjątkowego zainteresowania opinii publicznej, w związku z kolejną nowelizacją, znacząco liberalizującą reglamentację administracyjną w tym zakresie (która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.. Ustawa o ochronie przyrody w… Więcej →

Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne

W 2017 roku ukazała się publikacja „Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne”, pod red. nauk. P. Litwiniuka. Stanowi ona monografię jubileuszową z okazji 25-lecia działalności Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – fundacji Skarbu Państwa, niezależnej jednostki doradczej… Więcej →

Komentarz do ustawy o lasach

Ustawa o lasach Lasy w Polsce mają istotne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Wpływają na poziom równowagi ekologicznej, są znaczącym elementem krajobrazu oraz  miejscem wypoczynku i rekreacji dla człowieka, dostarczają drewna. Najwięcej lasów w Polsce należy do Skarbu Państwa (aż… Więcej →

Komentarz do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o rolnictwie ekologicznego Produkty rolnictwa ekologicznego zaliczane są do unijnego systemu jakości. Każdego roku rośnie na nie popyt konsumentów zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Ustanowienie i objęcie produkcji ekologicznej systemem kontroli zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 jest obowiązkiem państw członkowskich UE…. Więcej →

Z prawnej problematyki aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków służy doprowadzeniu stanu widniejącego w zbiorach ewidencyjnych do rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego. Polega ona nawprowadzaniu udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub… Więcej →

Prawny charakter wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Wpisy w ewidencji gruntów Budowanie spójnego i jednolitego systemu informacyjnego państwa, służącego z jednej strony realizacji zadań publicznych, a z drugiej – zaspokajaniu potrzeb obywateli, wymaga zwłaszcza zapewnienia prawidłowego świadczenia usług aktualizowania i udostępniania danych[1]zgromadzonych w rejestrach publicznych[2]. By sprostać… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑