Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Luty 2017

Prawne aspekty kwalifikacji stosunku prawnego jako umowy kontraktacji w świetle orzecznictwa sądów powszechnych

Istotą kontraktacji jest z jednej strony zobowiązanie producenta rolnego do wytworzenia i dostarczenia oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, natomiast z drugiej strony zobowiązanie kontraktującego do odebrania tych produktów w terminie umówionym oraz zapłacenia umówionej ceny. Umowa kontraktacji została wprowadzona… Więcej →

Energetyka prosumencka a sprawiedliwość ekologiczna

Ruch sprawiedliwości ekologicznej, powstały w USA, na przełomie lat 60/70 XX wieku[1], zorientowany był początkowo na prawa grup społecznych (zwłaszcza mniejszości) do równego traktowania w sprawach związanych ze środowiskiem, niedyskryminacji na tle rasowym i klasowym, wolności od biedy i zanieczyszczeń[2]…. Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑