Rolnośrodowiskowe

Kilka słów o XV Światowym Kongresie Prawa Rolnego, Poznań 2018

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbył się pn. Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością w Poznaniu w dniach 18-22 września 2018r. Kongres dedykowany był Profesorowi Alfredo Massart, a w trakcie kongresu uhonorowano także dokonania Pana Profesora Aleksandra Lichorowicza…. Więcej →

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest jedną z najważniejszych instytucji prawnych ochrony środowiska o charakterze prewencyjnym. Zasadniczym jej założeniem jest uprzednia ocena możliwych skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia i odpowiednio do jej wyników podjęcie… Więcej →

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-441/17 rozstrzygający spór dotyczący sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej[1]. Spór ten rozgorzał w związku z decyzją wydaną przez ówczesnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko,… Więcej →

© 2018 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑