Rolnośrodowiskowe

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby. Zrównoważone zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludzkości staje się obecnie jednym z wielkich, światowych wyzwań. Skutkuje to powszechnym, rosnącym zainteresowaniem tym tematem.  Jednocześnie sytuuje problematykę żywnościową i użytkowania zasobów w centrum debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju. W ostatnich… Więcej →

Kilka słów o XV Światowym Kongresie Prawa Rolnego, Poznań 2018

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbył się pn. Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością w Poznaniu w dniach 18-22 września 2018r. Kongres dedykowany był Profesorowi Alfredo Massart, a w trakcie kongresu uhonorowano także dokonania Pana Profesora Aleksandra Lichorowicza…. Więcej →

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalność oceny oddziaływania na środowisko dla zrealizowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest jedną z najważniejszych instytucji prawnych ochrony środowiska o charakterze prewencyjnym. Zasadniczym jej założeniem jest uprzednia ocena możliwych skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia i odpowiednio do jej wyników podjęcie… Więcej →

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑